Assistente

Onze assistente is Loes Verwayen, zij is het eerste aanspreekpunt van de praktijk. U kunt bij haar terecht voor het maken van een afspraak op het spreekuur, het aanvragen van visites, het aanvragen van herhaalrecepten etc. Ook doet zij medische handelingen waarvoor u bij haar een afspraak kunt maken zoals bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, urine nakijken.

Elmira Yilimila en Hanny Brink zijn de all-round medewerksters binnen ons centrum en werken ook voor de andere praktijken.

Praktijkverpleegkundige (POH-Somatiek)

De praktijkverpleegkundige Rita Dwars heeft een aantal dagdelen per week spreekuur. Zij doet voornamelijk de controlespreekuren voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk en COPD. Er is regelmatig overleg tussen de praktijkverpleegkundige en de artsen.

POH-GGZ 

Francien van Delden en Judith van der Kooij-Klein zijn in onze praktijk werkzaam als POH-GGZ. Zij zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het inventariseren van psychische klachten, zoals rouw, spanningen, angst, somberheid, relatieproblemen, verslaving, onbegrepen lichamelijke klachten of problemen met chronische ziekte. Zij kunnen kortdurende begeleiding of behandeling van deze klachten in de huisartspraktijk bieden. Daarnaast adviseren zij ten aanzien van een eventuele vervolgbehandeling.

Judith van der Kooij-Klein heeft spreekuur op maandag en dinsdag.

Francien van Delden heeft spreekuur op dinsdag.

U kunt voor hen, na verwijzing van de huisarts, een afspraak maken bij de assistente.